ONS BELEID

Stichting Tribus heeft als missie het voorzien in een woonvorm voor jongvolwassenen met een lichamelijke beperking. De focus is op een homogeen samengestelde groep mensen meer zelfstandigheid en een beschermde toekomst te bieden waarin er sprake is van verdere sociale groei.

De Stichting is opgezet door professionals met een hart voor de doelgroep. Het bestuur heeft zich ten doel gesteld een woonvoorziening te bouwen waar in 2025 mensen uit de doelgroep kunnen wonen

De mening van toekomstig bewoners is zeer belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de woonvoorziening. Daarom werken wij met een bewonerspanel en laten wij ons door hen informeren. Kortom waar moet de voorziening aan voldoen voor de doelgroep om de
stap te willen en kunnen maken naar een nieuw thuis.

Stichting Tribus actief bezig met het ontwikkelen van het concept en het zoeken naar een geschikte locatie. Het exploitatie-onderzoek is afgerond en er wordt momenteel gezocht naar investeerders. Voor hetgeen binnen de muren moet worden voorzien gaan wij actief aan de slag met fondsenwerving.

Zonder goed en loyaal personeel kunnen wij niets betekenen. Daarom zullen wij een personeelsbeleid ontwikkelen waarmee wij de band tussen bewoners, medewerkers en omgeving kan groeien tot een familie/stam.

Onze naam en ons logo geven aan waar wij voor staan; een veilig huis met de mens centraal. Alles in een groene omgeving met het oog op duurzaamheid. Tribus is latijn voor stam

Om ons initiatief bekendheid te geven zullen wij naast het organiseren van evenementen ook actief aanwezig zijn op bijvoorbeeld de VEINE-beurs.