Over ons

Stichting tribus is een initiatief geïnspireerd op basis van een jongen met een zware lichamelijke beperking doch met een uitstekend cognitief vermogen. Zijn verhaal, en wensen voor de toekomst, zijn voor ons aanleiding geweest om te starten met dit initiatief.

Bestuurders

Bij de oprichting van Stichting Tribus staat het realiseren van de woonvorm centraal, waarbij een professionele aanpak van essentieel belang is. Daarom hebben we ervoor gekozen om louter professionals aan te stellen, elk met hun eigen expertise. Op deze manier kunnen we optimaal werken aan het verwezenlijken van ons doel.

Dagelijks bestuur

Chris de Borst
Voorzitter a.i.

COMMISSIELEDEN

Gregor Zebrowski
Events en Funding

Raad van toezicht

Hans Schutte
Voorzitter

Robbert Klaverdijk
Fiscaal

Zolang er nog geen sprake is van een operationele organisatie is er nog geen sprake van een beloning van het DB en/of RvT. Er is wel sprake van enkele start-leningen vanuit het betrokken bedrijfsleven en het voorschieten van kosten die gemaakt worden in het kader van de organisatieopbouw, het maken van de diverse plannen, begrotingen en calculaties. De eerste jaarrekening 2023 zal door een bevoegd accountant worden opgesteld.

Oprichting

In het algemeen zijn er onvoldoende geclusterde woonzorgvormen beschikbaar voor mensen met een lichamelijke beperking. De organisaties die dergelijke woonzorg-diensten verlenen hebben doorgaans wachtlijsten.

Wij hebben op 31 januari 2023 de stichting in het leven geroepen

Op basis van het huidige beperkte woonzorgaanbod voor mensen met een lichamelijke beperking zijn wij op zoek gegaan naar een geschikte locatie.

Al snel zijn wij in onderzoek gegaan naar de mogelijkheden van het Zuidpolder project in Barendrecht. Naast een regionale functie kan dit ook een landelijke functie hebben, gelet op de gemeten behoefte aan dergelijke woonvormen.