Tribus voor jou

Onze woonvorm

Wij willen begin 2024 starten met de bouw van ons initiatief. Vanaf 2025 willen wij kunnen voorzien in permanent en tijdelijke wonen in een beschermde en landelijke omgeving met de bewoners centraal.

Voor 18 bewoners bouwen wij eigen appartementen en daarnaast zijn er mogelijkheden voor logeer- en vakantieopvang voor 8 personen.

Groen en natuurlijke uitstraling van onze complexen zijn enkele speerpunten van de omgeving. Daarnaast willen wij graag een homogene groep met bewoners opbouwen. De gelijkgestemdheid zal hem vooral zitten in de mate waarin er sprake is van een gezonde cognitie

.

Dagbesteding

Naast wonen zal er ook sprake zijn van therapie, dagbesteding en ontwikkeling. Dagbesteding kan zijn in de vorm van bijdrage in het onderhoud van groen en/of meewerken in onze moderne keuken. Speciale projecten voor dagbesteding worden momenteel nog verder onderzocht/gezocht.