Welkom op de website van stichting Tribus

De Stichting tribus is per 31 januari jongstleden opgericht en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 89118847.

De Stichting Tribus heeft als doel het opzetten van een luxe woonvorm voor (jong)volwassenen met een lichamelijke beperking en een indicatie LG3 t/m LG7.

Momenteel wordt er al hard gewerkt aan de uitrol van het plan en verwerven van de ANBI-status van de stichting.

Zodra er zaken concreet worden wat betreft de vestigingsplaats, bouw etc. zullen wij u middels een nieuwsbulletin informeren op deze site.

Indien u interesse heeft in onze plannen of u wil een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het wooncomplex dan kunt u zich via onderstaand mailadres wenden tot het dagelijks bestuur.

Met hartelijke groet,

Het Bestuur
Mail: info@stichtingtribus.nl