Stand van zaken 1-6-2023

Momenteel is er een concreet project genaamd Zuidpolder in Barendrecht. We hebben een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren om een woonvorm te realiseren die aansluit bij onze doelstellingen.

Het haalbaarheidsonderzoek heeft positieve resultaten opgeleverd. Als de gemeente binnenkort groen licht geeft voor de natuurlijke en maatschappelijke bestemming van het project, zullen we doorgaan met de volgende stappen.

We gaan ons daarna eerst richten op de financiering van het plan, waarbij verschillende mogelijkheden worden overwogen. Dit kan worden gedaan via een projectontwikkelaar en/of een aantal bedrijfsmatige beleggers. Daarnaast zullen subsidies en donaties ons hierbij ondersteunen.

De geplande opleveringsdatum van de woonvorm is januari 2025. In de tussentijd besteden we veel aandacht aan zaken die tegen die tijd klaar moeten zijn, zoals:

  • Het informeren en werven van potentiële bewoners.
  • Het aantrekken van personeel.
  • Het verkrijgen van subsidies.
  • Overleg met zorgkantoren.
  • Enzovoort.